Kasulik info

Mida peab teadma enne akna tellimist?

Kergendage oma otsust sellega, et enne tellimist selgitage enda jaoks järgmised asjad:

1. Akna tüüp: plastik- või puitaken, tema värv

2. Akna avatavus ja ligikaudsed mõõdud (akent vaadatakse seest välja)

3. Paigaldamisteenuste tellimisel oleks hea teada järgmist:

 • seina konstruktsiooni kirjeldus (paneel-, telliskivi-, puu- või palkmaja) ja seina paksus
 • lisateenuste tellimisel: aknalaua laius ja tüüp, veepleki laius ja värv, viimistletavate palede laius

4. Tellige aken ja paigaldusteenused:

 • meie müügiesindustest
 • interneti või e-maili kaudu

Meie teenused:

 • Kojukutse teenus

  – konsulteerimine

  – mõõtmine

  Teenused tasuta juhul kui tellitakse aknad koos Akna ja Ukse Maailm paigaldusteenusega. Vastasel juhul tasumine vastavalt Akna ja Ukse Maailm teenustööde hinnakirjale.

 • Teenindus müügiesindustes

  – konsulteerimine

  – pakkumise koostamine akna maksumusele ja paigaldusele

  – täpsustav mõõtmine, meister tuleb Teile koju

  – tellimuse kinnitamine ja tasumine

 • Paigaldusteenused

  – vanade akende demonteerimine

  – uute akende paigaldamine

  – aknalaudade paigaldamine

  – veeplekkide paigaldamine

  – palede viimistlemine

  – ehitusprahi utiliseerimine

  – transport

Garantii Akna ja Ukse Maailm teenustele 1 aastat

Miks eelistada PVC-aknaid?

Akna ja Ukse Maailm  pakutavatel PVC-akendel on mitmeid häid omadusi, nad on:
 • ökonoomsed

 • ilmastikukindlad

 • soojapidavad

 • helikindlad

 • ökoloogiliselt ohutud

 • energiasäästlikud

 • kergelt hooldatavad

 • lihtsalt ekspluateeritavad

 • hea disaini ning esteetilise välimusega

Tänu nendele paljudele headele omadustele on nad leidnud laialdast kasutust, neile sobilikud kasutuskohad on:
 • korterelamud

 • ridaelamud

 • eramud

 • kontorihooned

 • tootmishooned

 • uusehitised

 • renoveeritavad hooned

 • sotsiaalhooned: koolid, lasteaiad, haiglad

NB! Mitte kasutada leiliruumides!

Leiliruumide jaoks on meil pakkuda Teile puitakent. Nagu näha, on PVC-aknaid võimalik kasutada peaaegu kõikjal. Eriti otstarbekas on neid kasutada sotsiaalhoonetes (koolides, lasteaedades, haiglates jm.), sest nad vastavad kõrgendatud hügieeninõuetele.

Kvaliteetne toodang tähtajaks ja sobivate hindadega!

PVC-akende hooldus

Kuigi PVC-aknad vajavad minimaalselt hoolt, tuleks akent vähemalt kord aastas puhastada, et aken esinduslik välja näeks. Seda võib teha tavalise niiske lapiga. Oluline roll akna kasutusmugavuse tagamisel on akna sulustel. Et PVC-aknad oleksid pikka aega mugavalt kasutatavad, on nende suluseid vaja joonisel punaste nooltega märgitud kohtadest vähemalt kord aastas õlitada. Kasutage selleks happe- ja vaiguvaba rasva või õli (DIN 51825.K 2 K-30), võib kasutada ka tavalist majapidamismasinate õli. Akna & Ukse Maailma PVC-aken on kvaliteetaken ning seetõttu ei ole suluste järelreguleerimine tavaliselt vajalik. Kui see aga siiski osutub vajalikuks (nt. maja ehituskonstruktsioonide deformeerumise tõttu, akna pikaajalise kasutamise tõttu vms.), on seda võimalik teha kuuskantvõtmega. Vt. joonist.pvc_hooldus1

 1. Akna ülemise hinge vasak-parem-reguleerimine +4, -2 mm.
 2. Akna alumise hinge vasak-parem-reguleerimine +2 mm.
 3. Akna alumise hinge üles-alla-reguleerimine +2, -1 mm.
 4. ?Käärides? surve reguleerimine ± 1 mm.
 5. Suluse vastuses surve reguleerimine ± 1 mm.

Tihendite elastsuse tagamiseks on neid vaja kaks korda aastas silikoonõli või spetsiaalse “tihendipulgaga” (saadaval hoolduskomplektis)  määrida. Et akna kasutus oleks turvaline ja kasutusiga pikk, tuleb kindlasti kinni pidada allpool toodud nõudeist.

 1. Aknaraamile ei tohi riputada lisaraskusi.
 2. Aknaraami ei tohi tõugata või suruda vastu aknapõske.
 3. Raami ja lengi vahele ei tohi asetada esemeid.
 4. Kui akna juurde pääsevad väikelapsed või vaimse puudega isikud, tuleb akna avanemist takistada, nt. avanemispiiraja või lukustatava käepideme abil.
 5. Tuuletõmbuse korral ei tohi jätta akent avatult pöördasendisse.
 6. Ettevaatust! Hooga sulguv aken võib tekitada vigastusi. Akna sulgemisel jälgida, et käsi ei jääks raami ja lengi vahele.
Garantii- ja hooldustingimused PVC akendele

Müügigarantiiks on tootja lubadus tagada müüdud akna vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

Aknale antav garantiiaeg on 5 aastat.

Garantiiaeg algab akna üleandmisest ostjale.

Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega.

Aknale antav garantii kehtib:

 • PVC materjali keemilise vastupidavuse
 • PVC materjali värvipüsivuse
 • PVC matrjali valguse ja ilmastikukindluse
 • aknatihendite ilmastikukindluse
 • sulustussüsteemi (käepide, hinged, lukud) töökindluse
 • aknanurkade keevisliidete mittepurunemise
 • akna veepidavuse
 • klaaspaketi niiskus-ja tolmukindluse kohta

Aknale antav garantii ei kehti:

 • aknas kasutatavate materjalide pinnavigastuste (näit. kraaped, muljumised) puhul, kui need on tekkinud peale toote vastuvõtmist ostja poolt
 • plastakende kasutus- ja hooldusjuhendi eiramise puhul
 • vandalismi ja muu füüsilise vägivalla puhul
 • akna ja klaaspakettide pinnavigastuste (muude defektide) puhul, mis ei ole visuaalselt märgatavad kahe meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral
 • klaasi peale kleebitavatele dekoratiivliistudele
 • dekoratiivliistudele, mis on paigaldatud erikujulistesse klaaspakettidesse
 • klaaspaketi termilise purunemise korral

Klaaspaketid vastavad eurostandardi prEN 1279 nõuetele.

Klaasi puhtust hinnatakse järgmistes tingimustes:

 • valgustus: loomulik, hele, mis ei põhjusta peegeldust
 • vaatamisnurk: 90 kraadi (otsesuunas vastu klaasi)
 • vaatamiskaugus: 2 meetrit.

Klaaspaketi klaasitahvlite sisepinnad peavad olema puhtad. Neil ei tohi olla tolmu, adsorbentainet, liimmastiksi ülevoolamist või muud ebapuhtust, mis takistab klaasi läbinähtavust.

Plastaknad vastavad Soome standardite SFS 3922 ja SFS 3304 nõuetele.

Ostjapoolne akende hooldus:

Korrapärase hooldusega kindlustate, et akna tuule-, müra- ja tolmupidavus ei vähene ka pika kasutusaja jooksul. Aknad vajavad regulaarset hooldust vähemalt 1 kord aastas.

Hoolduse sisse kuulub:

 • sulustussüsteemi puhastamine ja õlitamine
 • hingede puhastamine ja õlitamine
 • tihendite puhastamine tolmust ja määrimine silikoonõliga

NB! Garantiitööna teostatakse akende reguleerimist 1 kord 1 kuu jooksul peale akende paigaldamist. Täiendavalt on võimalik tellida akende reguleerimist AKEN24OÜ teenustööde osakonnast vastavalt kehtivale hinnakirjale. Garantii alla ei kuulu akna reguleerimine kui aken on paigaldatud Tellija poolt.

Defekti ilmnemisel seisneb Müüja garantii defektse osa remondis või uuega asendamises. Kui aknad ei vasta olulisel määral ostu-müügilepingus kokkulepitud tingimustele või seda ei saa olulisel määral kasutada ettenähtud otstarbel, kohustub Müüja garantiitähtaja jooksul tasuta aknad asendama.

Garantii läbiviimise protseduur: Garantiid teostab AKEN24 OÜ. Garantiijuhtumi ilmnemisel tuleb viivitamatult pöörduda AKEN24 OÜ esindusse, võttes kaasa ostu-müügilepingu.

Garantiiperioodil asendatud Kauba suhtes hakkab lepingus sätestatud tingimustel kehtima uus garantii arvates asendatud kauba ostjale üleandmisest.Garantiitähtajal asendatud Kauba osa suhtes jääb garantii kehtima Kauba üldise garantiiaja lõpuni.

Kauba omandiõiguse muutumine ei mõjuta Müüja ostu-müügilepingust tulenevat garantiikohustust.

Garantiiaja möödumisel või seaduses või lepingus ettenähtud juhul Müüja garantiist tulenevad kohustused lõpevad.

Garantii ei laiene tekkinud puudustele juhul, kui akna paigaldus ei vasta aknavalmistaja paigaldusjuhendile (v.a.kui akna paigalduse teostas Müüja), Ostja kasutab aknaid selleks mitteettenähtud eesmärkidel, aknaid on garantiiajal remontinud või parandanud Ostja või kolmas isik, Ostja on iseseisvalt aknaid täiendanud või modifitseerinud.

Garantii- ja hooldustingimused puit- ja puit-alumiiniumakendele

Müügigarantiiks on tootja lubadus tagada müüdud akna vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

Aknale antav garantiiaeg on 2 aastat.

Garantiiaeg algab akna üleandmisest ostjale.

Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega.

Aknale antav garantii kehtib:

 • kujupüsivuse
 • värvipüsivuse
 • valguse ja ilmastikukindluse
 • aknatihendite ilmastikukindluse
 • sulustussüsteemi (käepide, hinged, lukud) töökindluse
 • akna veepidavuse
 • klaaspaketi niiskus-ja tolmukindluse kohta

Aknale antav garantii ei kehti:

 • aknas kasutatavate materjalide pinnavigastuste (näit. kraaped, muljumised) puhul, kui need on tekkinud peale toote vastuvõtmist ostja poolt
 • akende kasutus- ja hooldusjuhendi eiramise puhul
 • akende paigaldusjuhisest mitte kinnipidamisel
 • vandalismi ja muu füüsilise vägivalla puhul
 • toodete mittekomplektsuse korral peale saatelehe või tööde üleandmis-vastuvõtmise akti kinnitamist
 • akna ja klaaspakettide pinnavigastuste (muude defektide) puhul, mis ei ole visuaalselt märgatavad kahe meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral
 • akna deformatsioonidele, mis on tekkinud tänu liigniiskusele ruumides (üle80%), kus aknaid hoitakse või kuhu need paigaldatakse. Põrandate valamistööd on vajalik teostada enne akende paigaldamist!
 • Klaaspaketi termilise purunemise korral.

Klaaspaketid vastavad eurostandardi prEN 1279 nõuetele.

Klaasi puhtust hinnatakse järgmistes tingimustes:

 • valgustus: loomulik, hele, mis ei põhjusta peegeldust
 • vaatamisnurk: 90 kraadi (otsesuunas vastu klaasi)
 • vaatamiskaugus: 2 meetrit

Klaaspaketi klaasitahvlite sisepinnad peavad olema puhtad. Neil ei tohi olla tolmu, adsorbentainet, liimmastiksi ülevoolamist või muud ebapuhtust, mis takistab klaasi läbinähtavust.

Ostjapoolne akende hooldus:

Korrapärase hooldusega kindlustate, et akna tuule-, müra- ja tolmupidavus ei vähene ka pika kasutusaja jooksul. Aknad vajavad regulaarset hooldust vähemalt 1 kord aastas.

Hoolduse sisse kuulub:

 • sulustussüsteemi puhastamine ja õlitamine
 • hingede puhastamine ja õlitamine
 • tihendite puhastamine tolmust ja määrimine silikoonõliga

NB! Garantiitööna teostatakse vajadusel akende reguleerimist 1 kord 1 kuu jooksul peale akende paigaldamist.

Garantii alla ei kuulu akna reguleerimine kui aken on paigaldatud Tellija poolt.

Defekti ilmnemisel seisneb Müüja garantii defektse osa remondis või uuega asendamises. Kui aknad ei vasta olulisel määral ostu-müügilepingus kokkulepitud tingimustele või seda ei saa olulisel määral kasutada ettenähtud otstarbel, kohustub Müüja garantiitähtaja jooksul tasuta aknad asendama.

Garantii läbiviimise protseduur:Garantiid teostab AKEN24 OÜ. Garantiijuhtumi ilmnemisel tuleb viivitamatult pöörduda AKEN24 OÜ esindusse, võttes kaasa ostu-müügilepingu.

Garantiiperioodil asendatud Kauba suhtes hakkab lepingus sätestatud tingimustel kehtima uus garantii arvates asendatud kauba ostjale üleandmisest.Garantiitähtajal asendatud Kauba osa suhtes jääb garantii kehtima Kauba üldise garantiiaja lõpuni.

Kauba omandiõiguse muutumine ei mõjuta Müüja ostu-müügilepingust tulenevat garantiikohustust.

Garantiiaja möödumisel või seaduses või lepingus ettenähtud juhul Müüja garantiist tulenevad kohustused lõpevad.

Garantii ei laiene tekkinud puudustele juhul, kui akna paigaldus ei vasta aknavalmistaja paigaldusjuhendile (v.a.kui akna paigalduse teostas Müüja), Ostja kasutab aknaid selleks mitteettenähtud eesmärkidel, aknaid on garantiiajal remontinud või parandanud Ostja või kolmas isik, Ostja on iseseisvalt aknaid täiendanud või modifitseerinud.